Tiếp tục giãn cách xã hội TP Bắc Ninh với gần 200.000 dân

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn TP. Bắc Ninh. Ảnh: Trần Tuấn.
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn TP. Bắc Ninh. Ảnh: Trần Tuấn.
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn TP. Bắc Ninh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top