Tiếp tục giãn cách từ 1.9: Cân nhắc từng ngày, từng huyện, từng mức độ

Thực hiện giãn cách xã hội, tỉnh Long An quan tâm hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Thực hiện giãn cách xã hội, tỉnh Long An quan tâm hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Thực hiện giãn cách xã hội, tỉnh Long An quan tâm hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Lên top