Tiếp tục di dời hơn 1.000 hộ dân huyện Nam Trà My đến nơi an toàn

Người dân ở Nam Trà My được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Thanh Chung
Người dân ở Nam Trà My được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Thanh Chung
Người dân ở Nam Trà My được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top