Tiếp tục chủ động phòng chống, ứng phó với rét đậm, rét hại

Băng giá bao phủ trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Ảnh: Minh Đức
Băng giá bao phủ trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Ảnh: Minh Đức
Băng giá bao phủ trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Ảnh: Minh Đức
Lên top