Tiếp tục chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, nội đô chỉ cầm cự được vài ngày

Rác chất thành núi tại bãi đất trống khu vực đường Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy). Ảnh PV.
Rác chất thành núi tại bãi đất trống khu vực đường Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy). Ảnh PV.
Rác chất thành núi tại bãi đất trống khu vực đường Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy). Ảnh PV.
Lên top