Tiếp tục cấm sử dụng Macbook Pro 15 inch trên máy bay

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục cấm sử dụng Macbook Pro 15 inch trên máy bay. Ảnh minh họa LDo
Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục cấm sử dụng Macbook Pro 15 inch trên máy bay. Ảnh minh họa LDo
Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục cấm sử dụng Macbook Pro 15 inch trên máy bay. Ảnh minh họa LDo
Lên top