Tiếp tục cắm biển “cấm tắm” tại các bãi biển đẹp giữa vịnh Hạ Long

Bãi tắm hang Trinh Nữ giữa vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm hang Trinh Nữ giữa vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm hang Trinh Nữ giữa vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top