Tiếp tế thức ăn, làm cầu tạm giải cứu 200 công nhân thủy điện Đắk Mi2

Lãnh đạo huyện Phước Sơn đang tiếp tế cho 200 công nhân thủy điện Đắk Mi2 bị cô lập ở Phước Lộc. Ảnh: N.K
Lãnh đạo huyện Phước Sơn đang tiếp tế cho 200 công nhân thủy điện Đắk Mi2 bị cô lập ở Phước Lộc. Ảnh: N.K
Lãnh đạo huyện Phước Sơn đang tiếp tế cho 200 công nhân thủy điện Đắk Mi2 bị cô lập ở Phước Lộc. Ảnh: N.K
Lên top