Tiếp tế bằng trực thăng cho dân bị cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam

Lên top