Tiếp sức học trò đảo xa vượt khó đến trường

Bà Nguyễn Thị Minh Giang và ông Trần Quang Bảo- Giám đốc và Phó GĐ Sở GD-ĐT Kiên Giang trao hỗ trợ từ Chương trình Tiếp xúc đến trường cho 2 học sinh Trường PTTH Lại Sơn.
Bà Nguyễn Thị Minh Giang và ông Trần Quang Bảo- Giám đốc và Phó GĐ Sở GD-ĐT Kiên Giang trao hỗ trợ từ Chương trình Tiếp xúc đến trường cho 2 học sinh Trường PTTH Lại Sơn.
Bà Nguyễn Thị Minh Giang và ông Trần Quang Bảo- Giám đốc và Phó GĐ Sở GD-ĐT Kiên Giang trao hỗ trợ từ Chương trình Tiếp xúc đến trường cho 2 học sinh Trường PTTH Lại Sơn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM