Tiếp nhận di sản của “cây đại thụ” ngành y Đặng Văn Chung

GS Đặng Văn Chung (1913-1999) là một cây đại thụ của y học VN.
GS Đặng Văn Chung (1913-1999) là một cây đại thụ của y học VN.
GS Đặng Văn Chung (1913-1999) là một cây đại thụ của y học VN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top