Tiếp nhận 40 tấn hàng Belarus hỗ trợ người dân Việt Nam thiệt hại trong bão 12

40 tấn hàng viện trợ của Belarus dành cho người dân Miền trung khắc phục thiên tai đã có mặt tại Sân bay Cam Ranh. Ảnh:P. l
40 tấn hàng viện trợ của Belarus dành cho người dân Miền trung khắc phục thiên tai đã có mặt tại Sân bay Cam Ranh. Ảnh:P. l
40 tấn hàng viện trợ của Belarus dành cho người dân Miền trung khắc phục thiên tai đã có mặt tại Sân bay Cam Ranh. Ảnh:P. l

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM