Tiếp nhận 105 thiết bị lọc nước Nhật Bản hỗ trợ cho Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

Nhật Bản hỗ trợ 105 thiết bị lọc nước cho Thừa Thiên Huế và Quảng Nam
Nhật Bản hỗ trợ 105 thiết bị lọc nước cho Thừa Thiên Huế và Quảng Nam
Nhật Bản hỗ trợ 105 thiết bị lọc nước cho Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top