Tiếp nhận 1 khỉ đuôi lợn và 1 cu li quý hiếm

Cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm mà Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa tiếp nhận. Ảnh: TT.
Cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm mà Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa tiếp nhận. Ảnh: TT.
Cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm mà Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa tiếp nhận. Ảnh: TT.
Lên top