Tiếng thở dài phía sau cánh cổng Bệnh viện 09

Bệnh nhân điều trị HIV tại Bệnh viện 09.
Bệnh nhân điều trị HIV tại Bệnh viện 09.