Tiến sĩ 34 tuổi có 16 bài báo quốc tế: "Tôi từng mê mẩn Marie Curie"

Tiến sĩ Nguyễn Trương Thanh Hiếu. Ảnh: Anh Nhàn
Tiến sĩ Nguyễn Trương Thanh Hiếu. Ảnh: Anh Nhàn
Tiến sĩ Nguyễn Trương Thanh Hiếu. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top