Thanh Hóa:

Tiến hành cách ly, xét nghiệm 8 người đi cùng xe với bệnh nhân 620

Lên top