Tiền Giang:Trên 95% doanh nghiệp dừng sản xuất vì COVID-19 đã hoạt động lại

Hầu hết các doanh nghiệp ở Tiền Giang đều giữ vững sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động. Ảnh: K.Q
Hầu hết các doanh nghiệp ở Tiền Giang đều giữ vững sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động. Ảnh: K.Q
Hầu hết các doanh nghiệp ở Tiền Giang đều giữ vững sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động. Ảnh: K.Q
Lên top