Tiền Giang: Xuất hiện 5 chùm dịch COVID-19 trong vòng 10 ngày

Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: C.T
Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: C.T
Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: C.T
Lên top