Tiền Giang triển khai nhanh đắp đập ngăn mặn xâm nhập

Đắp đập giữ ngọt trước mùa hạn mặn 2020 - 2021. Ảnh: C.T
Đắp đập giữ ngọt trước mùa hạn mặn 2020 - 2021. Ảnh: C.T
Đắp đập giữ ngọt trước mùa hạn mặn 2020 - 2021. Ảnh: C.T
Lên top