Tiền Giang: Tiếp xúc bệnh nhân 1347, một sinh viên và 12 người bị cách ly

Lên top