Tiền Giang thí điểm cho học sinh đến trường học trực tiếp

Cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, Tiền Giang thí điểm cho học sinh đến trường. Ảnh: C.T
Cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, Tiền Giang thí điểm cho học sinh đến trường. Ảnh: C.T
Cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, Tiền Giang thí điểm cho học sinh đến trường. Ảnh: C.T
Lên top