Tiền Giang: Nhà chùa vận động 5 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Đại dức Thích Minh Thiện cứu trợ đồng bào miền Trung năm 2019. Ảnh: Niệm Phật đường Liên Hoa.
Đại dức Thích Minh Thiện cứu trợ đồng bào miền Trung năm 2019. Ảnh: Niệm Phật đường Liên Hoa.
Đại dức Thích Minh Thiện cứu trợ đồng bào miền Trung năm 2019. Ảnh: Niệm Phật đường Liên Hoa.
Lên top