Tiền Giang: Một xã từ cấp độ 1 “đổi màu” lên thẳng cấp độ 4

Quyết định chuyển xã Bình Đức lên "cấp độ 4". Ảnh: Chụp lại văn bản
Quyết định chuyển xã Bình Đức lên "cấp độ 4". Ảnh: Chụp lại văn bản
Quyết định chuyển xã Bình Đức lên "cấp độ 4". Ảnh: Chụp lại văn bản
Lên top