Tiền Giang: Khánh thành, bàn giao công trình cầu kênh Phụng Thớt

Công trình cầu Kênh Phụng Thớt là thành quả của dự án Xây cầu đến lớp do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Grab Việt Nam phối hợp triển khai.
Công trình cầu Kênh Phụng Thớt là thành quả của dự án Xây cầu đến lớp do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Grab Việt Nam phối hợp triển khai.
Công trình cầu Kênh Phụng Thớt là thành quả của dự án Xây cầu đến lớp do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Grab Việt Nam phối hợp triển khai.
Lên top