Tiền Giang: Huyện Chợ Gạo đạt chuẩn nông thôn mới

Cây thanh long góp phần đưa huyện Chợ Gạo về đích xây dựng nông thôn mới. Ảnh: k.Q
Cây thanh long góp phần đưa huyện Chợ Gạo về đích xây dựng nông thôn mới. Ảnh: k.Q
Cây thanh long góp phần đưa huyện Chợ Gạo về đích xây dựng nông thôn mới. Ảnh: k.Q
Lên top