Tiền Giang: Gần 91% học sinh trở lại trường sau Tết

Trang bị phương tiện phòng chống dịch bệnh tại 1 cơ sở giáo dục ở Tiền Giang. Ảnh: P.P
Trang bị phương tiện phòng chống dịch bệnh tại 1 cơ sở giáo dục ở Tiền Giang. Ảnh: P.P
Trang bị phương tiện phòng chống dịch bệnh tại 1 cơ sở giáo dục ở Tiền Giang. Ảnh: P.P
Lên top