Tiền Giang: Gần 740 trường hợp về từ Đà Nẵng đã hoàn thành cách ly

Phun thuốc sát trùng khu vực cách ly dịch bệnh Covid-19. Ảnh: LDO
Phun thuốc sát trùng khu vực cách ly dịch bệnh Covid-19. Ảnh: LDO
Phun thuốc sát trùng khu vực cách ly dịch bệnh Covid-19. Ảnh: LDO
Lên top