Tiền Giang: Đình chỉ công tác 1 giám đốc, nơi phát hiện ổ dịch 100 F0

Tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Lên top