Tiền Giang: Chuẩn bị trình bộ tiêu chí mới về sản xuất “3 tại chỗ”

Sản xuất "3 tại chỗ" tại 1 doanh nghiệp ở Tiền Giang. Ảnh: M.K
Sản xuất "3 tại chỗ" tại 1 doanh nghiệp ở Tiền Giang. Ảnh: M.K
Sản xuất "3 tại chỗ" tại 1 doanh nghiệp ở Tiền Giang. Ảnh: M.K
Lên top