Tiền Giang: Cho hoạt động trở lại, nhiều xe buýt vẫn nằm bến vì vắng khách

Ngoại trừ xe đưa rước công nhân vẫn hoạt động bình thường, các phương tiện vận chuyển công cộng còn lại ở Tiền Giang vẫn chưa có nhiều khách. Ảnh: K.Q
Ngoại trừ xe đưa rước công nhân vẫn hoạt động bình thường, các phương tiện vận chuyển công cộng còn lại ở Tiền Giang vẫn chưa có nhiều khách. Ảnh: K.Q
Ngoại trừ xe đưa rước công nhân vẫn hoạt động bình thường, các phương tiện vận chuyển công cộng còn lại ở Tiền Giang vẫn chưa có nhiều khách. Ảnh: K.Q
Lên top