Tiền Giang chỉ còn 1 huyện thực hiện Chỉ thị 16

Tiền Giang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Tiền Giang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Tiền Giang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top