Tiền Giang: Cách ly 26 người có liên quan bệnh nhân COVID-19 số 4780

Tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Lên top