Tiền Giang: Cách ly 14 trường hợp F1 và F2 của bệnh nhân 1440

Nơi cách ly trường hợp F1 của bệnh nhân 1440 ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Nơi cách ly trường hợp F1 của bệnh nhân 1440 ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Nơi cách ly trường hợp F1 của bệnh nhân 1440 ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Lên top