Tiền Giang: Các công sở hoạt động trở lại bình thường

Quỹ Tài chính vi mô CEP Tiền Giang tiếp người lao động đến giao dịch bình thường sáng 16.4. Ảnh: K.Q
Quỹ Tài chính vi mô CEP Tiền Giang tiếp người lao động đến giao dịch bình thường sáng 16.4. Ảnh: K.Q
Quỹ Tài chính vi mô CEP Tiền Giang tiếp người lao động đến giao dịch bình thường sáng 16.4. Ảnh: K.Q
Lên top