Tiền công đức: Vẫn mãi là chuyện bí mật

Người dân công đức tại chùa Hoa Yên. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Người dân công đức tại chùa Hoa Yên. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Người dân công đức tại chùa Hoa Yên. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Lên top