"Tiền ăn còn chẳng có, lấy đâu ra đóng tiền trọ"

Lên top