Tiêm vaccine sai quy định, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Trà Vinh bị cách chức

Lên top