Tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 cho người dân Côn Đảo

Tiêm phòng cho một quân nhân huyện Côn Đảo ngày 2.8.
Tiêm phòng cho một quân nhân huyện Côn Đảo ngày 2.8.
Tiêm phòng cho một quân nhân huyện Côn Đảo ngày 2.8.
Lên top