Tiêm vaccine COVID-19 tại Long An sau 5 ngày: Không ghi nhận biến chứng

Bệnh viên Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười nơi được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên ở Long An. Ảnh: P.N
Bệnh viên Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười nơi được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên ở Long An. Ảnh: P.N
Bệnh viên Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười nơi được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên ở Long An. Ảnh: P.N
Lên top