Tiêm vaccine COVID-19 sớm để trẻ an toàn quay trở lại trường học

Tiêm chủng vaccine COVID-19 cho cả người lớn và trẻ em, để sớm tạo nên miễn dịch cộng đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm chủng vaccine COVID-19 cho cả người lớn và trẻ em, để sớm tạo nên miễn dịch cộng đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm chủng vaccine COVID-19 cho cả người lớn và trẻ em, để sớm tạo nên miễn dịch cộng đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top