Tiêm vaccine COVID-19 "made in Vietnam" thứ hai cho 120 người tình nguyện

Các tình nguyện viên tham gia lễ khởi động Chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất vào cuối tháng 1.2021. Ảnh: LỆ HÀ
Các tình nguyện viên tham gia lễ khởi động Chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất vào cuối tháng 1.2021. Ảnh: LỆ HÀ
Các tình nguyện viên tham gia lễ khởi động Chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất vào cuối tháng 1.2021. Ảnh: LỆ HÀ
Lên top