Tiêm vaccine cho 57 trẻ dưới 18 tuổi, Giám đốc Trung tâm Y tế bị cảnh cáo

Lên top