Tiêm hai mũi vaccine người từ vùng đỏ, cam vào Bạc Liêu vẫn phải xét nghiệm

Tiêm 2 mũi vaccine từ vùng cam, vùng đỏ vào tỉnh Bạc Liêu vẫn phải test, theo dõi y tế. Ảnh: Nhật Hồ
Tiêm 2 mũi vaccine từ vùng cam, vùng đỏ vào tỉnh Bạc Liêu vẫn phải test, theo dõi y tế. Ảnh: Nhật Hồ
Tiêm 2 mũi vaccine từ vùng cam, vùng đỏ vào tỉnh Bạc Liêu vẫn phải test, theo dõi y tế. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top