Tiêm đủ 2 mũi vaccine về Ninh Thuận vẫn phải cách ly tập trung hoặc tại nhà

Lên top