Tích cực tìm kiếm 4 công nhân thủy điện bị lở núi vùi lấp

Một vùng bị sạt lở núi vùi lấp trở nên hoang tàn, đổ nát. Ảnh: CTV
Một vùng bị sạt lở núi vùi lấp trở nên hoang tàn, đổ nát. Ảnh: CTV
Một vùng bị sạt lở núi vùi lấp trở nên hoang tàn, đổ nát. Ảnh: CTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top