Tỉ lệ tàu bay đỗ qua đêm ở các cảng hàng không tăng mạnh

Dịch COVID-19 khiến tỉ lệ tàu bay đỗ qua đêm ở các cảng hàng không tăng mạnh. Ảnh NIA
Dịch COVID-19 khiến tỉ lệ tàu bay đỗ qua đêm ở các cảng hàng không tăng mạnh. Ảnh NIA
Dịch COVID-19 khiến tỉ lệ tàu bay đỗ qua đêm ở các cảng hàng không tăng mạnh. Ảnh NIA
Lên top