30 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (1990-2020):

Tỉ lệ nhiễm mới HIV tăng kỷ lục

Trưởng nhóm S-Đỏ tư vấn cho 1 MSM. Ảnh: Thùy Linh
Trưởng nhóm S-Đỏ tư vấn cho 1 MSM. Ảnh: Thùy Linh
Trưởng nhóm S-Đỏ tư vấn cho 1 MSM. Ảnh: Thùy Linh
Lên top