Thuyết phục gia đình đưa học viên cai nghiện ở Tiền Giang bỏ trốn trở lại

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang. Ảnh: CTV
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang. Ảnh: CTV
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang. Ảnh: CTV
Lên top