Thuyền viên trên tàu Vietship 01 kể lại những ngày vật lộn chờ giải cứu

Lên top